Taxaties

Hevesta is al ruim 40 jaar actief binnen de horecabranche en is derhalve gespecialiseerd in het waarderen van exploitatie gebonden vastgoed. Wij richten ons daarbij voornamelijk op de horeca en recreatie industrie.
 
Voor het taxeren van horeca- en recreatieobjecten is ruime kennis van de markt gewenst, maar dienen ook de economische en financiële aspecten alsmede de wet- en regelgeving meegewogen te worden.
 
Voor het bepalen van de waarde van exploitatie gebonden vastgoed wordt rekening gehouden met de locatie, het oppervlakte en de kwaliteit van het gebouw. Ook de toepassing en de mogelijkheden zijn van groot belang om tot een marktconforme waarde te komen. Van een bedrijf dat in exploitatie is wordt eveneens gekeken naar de cijfers van de afgelopen jaren, maar worden de mogelijkheden (prognose komende jaren) ook meegewogen.
 
Hevesta taxeert zowel de waarde van onroerend goed (pand en huurwaarde) alsmede roerende zaken (inventaris en goodwill).
 
Een taxatierapport kan voor u om verschillende redenen benodigd zijn, afhankelijk hiervan zal gekeken worden naar het soort taxatie dat voor u van toepassing is. Wij voeren onder andere de navolgende taxaties uit:
 
• Taxatie vastgoed
• Taxatie vastgoed en bedrijfsexploitatie
• Taxatie markthuur
• Taxatie huurprijsherziening conform Artikel 7:303 BW
• Taxatie bedrijfsexploitatie
• Taxatie bedrijfsinventaris
• Taxatie goodwill